Strona Główna

Organizacja

Księga Gości

Akademia Polska

Wiadomości

Poczta

Czat

Ruch Obrony Życia

Dokumenty i Materiały PSF

Humor i Satyra

Komunikaty PSF

Blog

Z życia Polonia Semper Fidelis

Solidarność

Sprawy polskie na Litwie Warto przeczytać Galerie Tragedia smoleńska
Porady Emigracyjne Polskie Drogi

Ogłoszenia

Drobne

Dwutygodnik PSF O nas Kontakt z nami
Wieści ze Lwowa Felietony i artykuły warte polecania  Książki warte przeczytania Doniesienia w pigułce Dział sportowy
Polonii Semper Fidelis
Kącik kulturalny

 

W dziale wyborczym:

__________________

 

Skarga Związku Byłych Żołnierzy Solidarności do Trybunału Konstytucyjnego 

w związku z łamaniem Konstytucji przez organa rządu RP

 

Zgodnie z art. 79 pkt 1 oraz art. 188 pkt 3 i 5 Konstytucji RP niniejszym wnosimy skargę do Trybunału Konstytucyjnego na łamanie Konstytucji RP przez organa Rządu RP w zakresie praw, określonych w art. 62 pkt 1 w związku z art. 34 pkt 2, art. 37 pkt 1, art. 1 oraz art. 8 pkt 2 Konstytucji RP.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Konstytucja RP w art. 62 pkt 1 stanowi, że "Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeśli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat." Jednocześnie Konstytucja RP w art 34 pkt 2 jednoznacznie stwierdza, że "Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie."

Z powyższymi zapisami Ustawy Zasadniczej RP korespondują bezpośrednio; art 37 pkt 1 ("Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji"), art. 1 ("Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli") oraz art. 8 pkt 2 ("Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej").

Rząd RP w sposób szczególny łamie postanowienia wymienionych zapisów Konstytucji w zakresie czynnego prawa wyborczego obywateli polskich poza granicami RP. W rozporządzeniach do podległych sobie placówek administracji państwowych takich jak Ambasady i Konsulaty RP stosuje bezprawny wymóg posiadania przez obywatela polskiego, pragnącego wziąć udział w wyborach Prezydenta RP, ważnego paszportu polskiego. Oznacza to, że obecny Rząd RP w sposób jawny pozbawia prawa wyborczego milionów obywateli polskich na całym świecie, pozbawiając ich tym samym praw obywatelskich.

Konstytucja RP nie dopuszcza takiej ewentualności w żadnym z wymienionych zapisów ani też nie pozostawia tutaj furtki dowolności. Utrata ważności dokumentu, potwierdzającego polskie obywatelstwo (w przypadku obywateli polskich, przebywających czasowo bądź na stałe poza granicami Państwa Polskiego) nie jest bowiem równoznaczna z utratą obywatelstwa, a tym samym z utratą wynikających z tego praw. Nie ma przy tym żadnego znaczenia czy obywatel polski posiada również obywatelstwo innego państwa (Ustawa o obywatelstwie polskim z 2 kwietnia 2009 roku, Rozdział 1, art. 3 pkt1) czy też przebywa poza granicami RP w innym charakterze.

Z tego więc powodu Związek Byłych Żołnierzy Solidarności w imieniu swoich członków - obywateli RP oraz w imieniu milionów obywateli polskich na całym świecie, potępia jak najostrzej jawne gwałcenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez obecny Rząd RP i podległe mu organa w zakresie pozbawiania obywatelstwa polskiego.

 

Z upoważnienia i w imieniu Związku Byłych Żołnierzy Solidarności:

Stanisław Matejczuk

 

_________________________

 

Komitet Honorowy poparcia kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego 

Ameryki Północnej

 

Z inicjatywy Związku Byłych Żołnierzy Solidarnosci na terenie Ameryki Pólnocnej, obejmującym Kanadę i Stany Zjednoczone powstał Komitet Honorowy poparcia kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego. Zadaniem Komitetu jest propagowanie samej osoby kandydata na najwyższy urząd w RP podczas trwającej kampanii wyborczej, a także przygotowywanie bazy informacyjno-logistycznej do zbliżających się wyborów do Sejmu RP.

W toku dotychczasowych prac powołane zostały następujące ośrodki Komitetu w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych:

Koordynacja Komitetu:

Stanisław Matejczuk

email: staszek@atopolskawlasnie.com 

 

Sekretariat Komitetu:

Alicja Staszewska

tel/fax# (613) 524 - 2351  

email: magstaszewski@xplornet.com

Koordynacja w stanach USA i prowincjach Kanady:

Ontario, Kanada: Grzegorz Staszewski email: gstaszewski@yahoo.ca

Maine, USA: Stefan Buchholz

email: sbuchhol@maine.rr.com

 

Massachussetts, USA: 

Regina Nalaskowski 

email: stasiekn@hotmail.com

 

New Jersey, USA: Jacek Machura

email: jacekmachura@yahoo.com

New Mexico, USA: Antoni Niemczak email: theinnatparadise@msn.com

New York, USA: Czesław Jamer

email: cjamer@syr.edu

Dane pozostałych osrodków zostaną uzupełnione niebawem.

___________________________

 

 

Pismo Sztabu Wyborczego 

Jarosława Kaczyńskiego

 

Gazeta Nr 1

Gazeta Nr 2

Gazeta Nr 3

Gazeta Nr 4

Gazeta Nr 5

Gazeta Nr 6

Gazeta Nr 7

Gazeta Nr 8

Gazeta Nr 9

Gazeta Nr 10

Gazeta Nr 11

Gazeta Nr 12

Gazeta Nr 13

Gazeta Nr 14

Gazeta Nr 15

Gazeta Nr 16

Gazeta Nr 17

Gazeta Nr 18

Gazeta Nr 19

Gazeta Nr 20

Gazeta Nr 21

 


NASZA

FILMOTEKA

DOKUMENTU

 


 

KONGRES MEDIÓW NIEZALEŻNYCH

 

 

 

Zaprzyjaźnione strony:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin:

 

 
free hit counter

 

Skandal wyborczy i manipulacja !!!

POZBAWIANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO POLAKÓW  PRZEBYWAJĄCYCH POZA GRANICAMI KRAJU !!!

Otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź na pismo Związku Byłych Żołnierzy Solidarności z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z łamaniem przez obecny rząd RP Ustawy Najwyższej, jaką jest Konstytucja. Okazuje się, że samo wygaśnięcie ważności paszportu jest automatycznie równoznaczne z pozbawieniem obywatelstwa polskiego !!!

____________________________________________

 

Trybunał Konstytucyjny zasłania się procedurami rozpatrywania spraw dotyczących gwałcenia Konstytucji RP przez obecny rząd PO !!!

Oto odpowiedź, która do nas dotarła w związku ze złożoną skargą/pozwem do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą pogwałcenia Konstytucji RP przez obecny rząd PO:

(podobnie jak w przypadku odpowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich data jest dopisana długopisem)

 

Nasz komentarz:

W zaistniałej sytuacji "spławienia" milionów Polaków z całego świata przez niby organizacje, stojące na straży Konstytucji RP a jednocześnie przeczące preambule konstytucyjnej: instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Trybunału Stanu - sprawę, podniesioną przez Związek Byłych Żołnierzy Solidarności traktując jako podstawową dla wszelkich swobód, wolności i praw obywatelskich, przejmuje organizacja Polonia Semper Fidelis we współdziałaniu z innymi organizacjami, w tym ze Związkiem Byłych Żołnierzy Solidarności.

 

Jako Polacy. dla których zawsze nasza Ojczyzna i nasze obywatelstwo były i są świętością, gdziekolwiek przebywamy, gdziekolwiek żyjemy i gdziekolwiek nas losy rzuciły (niezależnie od nas samych), będziemy się domagać naszych praw zawsze i wszędzie. Jesteśmy Polakami i nikomu nie wolno nas tego prawa pozbawiać. Piłatowskie "umycie rąk" przez opanowany przez nienawiść i szaleństwo jednej partii Trybunał Konstytucyjny nie zwalnia nas od naszego obowiązku domagania się praw Polaków mieszkających poza granicami obecnej RP. W szczególności do prawa uczestniczenia w życiu naszej umiłowanej Rzeczypospolitej i wyborze jej władz. Takie są postanowienia nie tylko powoływanej przez nas skargi do Trybunału Konstytucyjnego lecz i są one postanowione w preambule Konstytucji RP. Przykro nam, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają osoby, które nie przeczytały nawet preambuły Konstytucji, nie wspominając nawet o zapisach samej Konstytucji o wnoszeniu wszelkich skarg przez każdego obywatela RP.

 

Polonia Semper Fidelis stoi na stanowisku, że inicjatywa Związku Żołnierzy Byłej Solidarności jest nad wyraz aktualna i definitywnie MUSI być rozważona przez odpowiednie czynniki w obecnym państwie polskim. Ignorancja i niekompetencja Trybunału Konstytucyjnego oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nie zwalnia nas - jako Polaków - od walki o Rzeczpospolitą wolną od różnych ideologicznych i pozapaństwowych nacisków. Tak nam dopomóż Bóg !

W imieniu Polonia Semper Fidelis:

Stanisław Matejczuk

Koordynator Polonia Semper Fidelis


 

Jarosław Kaczyński: musimy zwyciężyć, przed nami kolejne wybory

Jarosław Kaczyński: musimy zwyciężyć, przed nami kolejne wybory  

„Musimy dalej zmieniać Polskę, przed nami kolejne wybory: samorządowe, parlamentarne, musimy być nadal zmoblizowani, musimy zwyciężyć” - oświadczył w niedzielę Jarosław Kaczyński. Pogratulował Bronisławowi Komorowskiemu, któremu sondażowe wyniki wyborów prezydenckich dają zwycięstwo.

Pierwsze sondażowe wyniki w II turze wyborów prezydenckich dają minimalne zwycięstwo Komorowskiemu. TNS OBOP dla TVP: Komorowski - 53,1 proc., Kaczyński - 46,9 proc.; SMG KRC dla TVN: Komorowski - 51,1 proc., Kaczyński - 48,9 proc.; Homo Homini dla Polsatu: Komorowski 51,1 proc., Kaczyński - 48,9 proc.

„Kochani, szanowni państwo, muszę zacząć od tego, czego wymaga dobry zwyczaj: gratuluję zwycięzcy, gratuluję Bronisławowi Komorowskiemu” - powiedział Jarosław Kaczyński.

Dziękował przede wszystkim tym, którzy wzięli udział w wyborach, a w szczególności tym, którzy go poparli, a - jak dodał - jest ich bardzo dużo.

„Jest ich tak dużo, że możemy spokojnie powiedzieć, że Polska się zmieniła” - oświadczył Kaczyński.

„Polska się zmieniła i naszym zadaniem jest z tej zgromadzonej siły skorzystać, musimy dalej zmieniać Polskę, przed nami kolejne wybory: samorządowe, parlamentarne, musimy być nadal zmobilizowani, musimy zwyciężyć” - przekonywał. „Musimy pamiętać, że aby zwyciężyć, trzeba pamiętać o maksymie Józefa Piłsudskiego zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska, być zwyciężonym, a nie ulec to zwycięstwo” - powiedział Jarosław Kaczyński.

Kandydat na Prezydenta podziękował także wszystkim, którzy zaangażowali się w wybory i jego kampanię wyborczą. „Tysiącom wolontariuszy, tym którzy pracowali w komisjach wyborczych, członkom komitetów poparcia” - mówił Jarosław Kaczyński

„Jest za co dziękować, dziękuję wszystkim, którzy w sztabie” - powiedział i ucałował rękę szefowej sztabu Joannie Kluzik-Rostkowskiej.

Jarosław Kaczyński, wspominając w niedzielę Lecha Kaczyńskiego i inne ofiary katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia, podkreślił, że to z „ich męczeńskiej śmierci wyrósł ruch”, który doprowadził do jego dzisiejszego wyniku wyborczego.

„I chciałbym, w tym momencie, wspomnieć także tego, i tych, dzięki których tu jesteśmy: mojego brata, innych poległych w katastrofie smoleńskiej” - powiedział.

Dodał, że pozostało po nich „wielkie zadanie, które jest przed nami, wielkie pytanie, na które musimy odpowiedzieć”. „Zawiesiliśmy tę sprawę w trakcie kampanii, musimy uzyskać właściwą odpowiedź, w każdym wymiarze moralnym, politycznym i tym prawnym” - oświadczył.

Jarosław Kaczyński apelował, by pamiętać o tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, bo „z ich tragicznej, męczeńskiej śmierci wyrósł ten ruch, który doprowadził do dzisiejszego wyniku”.

W ocenie Jarosława Kaczyńskiego, to z pracy i służby jego brata - Lecha Kaczyńskiego - wyrosła „nowa jakość w polskim życiu publicznym: powrót do wartości, powrót do patriotyzmu”. „Wszyscy w tej kampanii musieli się do tego stosować i to było także nasze wielkie zwycięstwo” - podkreślił.

Jarosław Kaczyński wyraził też nadzieję, że tych, którzy poparli go w wyborach prezydenckich, nie zabraknie w kolejnych kampaniach wyborczych. „Bo przede wszystkim Polska jest najważniejsza” - zaznaczył.

„Dziękuję wam i liczę na jedno: że gdy rozpoczną się - a przecież to jeszcze będzie w tym roku - kolejne kampanie, nie zabraknie was, bo wszystkie są ważne. Bo przede wszystkim: Polska jest najważniejsza” - powiedział Jarosław Kaczyński.

 

Popieramy polskie oraz przyjazne Polsce businessy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Polonia Semper Fidelis