Strona Główna

Organizacja

Księga Gości

Akademia Polska

Wiadomości

Poczta

Czat

Ruch Obrony Życia

Dokumenty i Materiały PSF

Humor i Satyra

Komunikaty PSF

Blog

Z życia Polonia Semper Fidelis

Solidarność

Sprawy polskie na Litwie Warto przeczytać Galerie Tragedia smoleńska
Porady Emigracyjne Polskie Drogi

Ogłoszenia

Drobne

Dwutygodnik PSF O nas Kontakt z nami
Wieści ze Lwowa Kluby Gazety Polskiej Książki warte przeczytania Doniesienia w pigułce Dział sportowy
Polonii Semper Fidelis
Kącik kulturalny

 

NASZA

FILMOTEKA

DOKUMENTU

 

 


 

Archiwum:

 

Wybory 2010

 

 

 

KONGRES MEDIÓW NIEZALEŻNYCH

 

Zaprzyjaźnione strony:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin:

 

 
free hit counter

Organizacja 

Polonia Semper Fidelis

 

 

 

Nazwa i logo

 

Nazwą organizacji jest: Polonia Semper Fidelis (Polska Zawsze Wierna), która nawiązuje zarówno do chrześcijańskiej kultury łacińskiej, jak również do wierności jej zasadom i tradycjom narodowym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie w ponad 1000-letniej historii państwowości polskiej. 

Logo organizacji jest stylizowanym napisem w kolorze czarnym w stylu gotyckim na tle biało-czerwonej wstęgi. W miejsce napisu dopuszczalny jest również skrót PSF.

 

Cele działania

 

Polonia Semper Fidelis stawia sobie następujące cele działania:

  1. Upowszechnianie zagadnień polskich na forum międzynarodowym z jednoczesnym uwzględnianiem bieżących spraw polskich oraz Polaków tak w kraju, jak i na emigracji.

  2. Wypracowywanie we własnym gronie PSF oraz w otwartej dyskusji z innymi organizacjami polskimi i polonijnymi najlepszych rozwiązań dla przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Strefami poszukiwań są tutaj kierunki polityki zewnętrznej i wewnętrznej, obronność, sprawy gospodarczo-ekonomiczne oraz kulturalno-oświatowe.

  3. Przy wypracowywaniu rozwiązań PSF jest otwarta tym na wszelkie konstruktywne rady i sugestie, wypływające od osób czy organizacji innych niż polskie, a które sympatyzują z interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. W zakresie propagowania Polski na forum międzynarodowym PSF stawia sobie za cel przybliżania innym narodowościom polskich tradycji, osiągnięć kulturalnych czy piękna naturalnego naszej Ojczyzny.

  5. PSF będzie się jak najostrzej przeciwstawiała wszelkim próbom szkalowania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli gdziekolwiek i w jakichkolwiek okolicznościach miałyby one miejsce. Na tym polu użyjemy wszelkich środków prawnych do walki z takimi zjawiskami. 

Zasięg działania

 

Polonia Semper Fidelis obejmuje zasięgiem swego działania wszystkie kraje świata, gdziekolwiek znajdują się Polacy. Nie robimy żadnej różnicy w zależności od posiadanego innego obywatelstwa czy miejsca zamieszkania. 

W sferze wewnętrznego zasięgu działania organizacja PSF nie utożsamia się z żadną partią polityczną. W ramach doraźnych działań rezerwujemy sobie prawo do wyrażenia naszego poparcia bieżącemu działaniu tej czy innej grupie politycznej. Jedynym wyznacznikiem będzie tutaj służba Rzeczypospolitej Polskiej dla jej dobra obecnego i przyszłych pokoleń, w zgodzie z wyznawanymi przez organizację zasadami i celami tutaj przedstawionymi.

 

Struktura organizacji

 

Podstawą struktury organizacyjnej Polonia Semper Fidelis jest zasada autonomii geograficznej jako najbardziej praktyczna i sprawdzona w działaniu. Dlatego proponujemy prosty podział na kraje oraz - w ich obszarze - na stany, prowincje lub województwa. W każdym kraju oraz obszarach danego kraju prac organizacji dogląda koordynator. Kraje i obszary działają autonomicznie, a wszelkie decyzje zapadają tam prostą większością głosów lub na zasadzie wspólnie wypracowanego stanowiska, przekazywanego do wiadomości koordynatorowi.

 

Rejestracja członkowska

 

(w opracowaniu)

 


Popieramy polskie oraz przyjazne Polsce businessy


 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Polonia Semper Fidelis