Słowo od Koordynatora Polonia Semper Fidelis

Chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy popierają ideę kongressmana Petera T. Kinga o powołanie niezależnej, międzynarodowej komisji śledczej do wyjaśnienia katastrofy koło Smoleńska. Dziękuję tak w imieniu własnym, jak i organizacji Polonia Semper Fidelis, w której pełnię obowiązki ogólnego koordynatora.
W miarę możliwości staramy się powiadamiać Was o postępach tej naszej akcji, jak i innych spraw, związanych z naszą organizacją PSF.

This entry was posted in Gospodarka, Historia, Kultura, Polityka, Polonia Semper Fidelis, Sprawy różne, Wybory. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *