Skandal i manipulacja wyborcza – Polacy poza Polską w wielu przypadkach pozbawiani obywatelstwa polskiego !!!

Właściwie trudno coś dodać do wymowy całej odpowiedzi Biura Rzecznika Praw Obywatelskich poza oczywistym potwierdzeniem łamania litery Najwyższej Ustawy jaką jest Konstytucja RP. Z odpowiedzi wynika wprost, że osoba, której wygasł termin ważności paszportu nie jest już obywatelem polskim !!!

Pozostaje tylko polecić Rzecznikowi Praw Obywatelskich RP oraz całemu jego Biuro lekturę Konstytucji, która w art 34 pkt 2 jednoznacznie stwierdza, że „Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie.” Innej możliwości po prostu nie ma. Ponadto, nieco dalej Ustawa Zasadnicza określa równie jednoznacznie (art. 8 pkt 2): „Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej”.

Komuniści odbierali obywatelstwo polskie wielu Polakom, zamieszkałym za granicą w imię własnych, ciasno pojętych interesów politycznych. Rządy PO szybko się uczą od swoich mistrzów…

This entry was posted in Polityka, Polonia Semper Fidelis, Sprawy różne, Wybory. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *