Wersja polska   Polska   English version   Wielka Brytania   Version en Español    

 

Strona Główna

Organizacja

Księga Gości

Akademia Polska

Wiadomości

Poczta

Czat

Ruch Obrony Życia

Dokumenty i Materiały PSF

Humor i Satyra

Komunikaty PSF

Blog

Z życia Polonia Semper Fidelis

Solidarność

Sprawy polskie na Litwie Warto przeczytać Galerie Tragedia smoleńska
Porady Emigracyjne Polskie Drogi

Ogłoszenia

Drobne

Listy do Redakcji O nas Kontakt z nami
Wieści ze Lwowa Kluby Gazety Polskiej Książki warte przeczytania Zdrowie Dział sportowy
Polonii Semper Fidelis
Wiadomości Przedziwne

 

NASZA

FILMOTEKA

DOKUMENTU

 

 

Zaprzyjaźnione strony:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Liczba odwiedzin:

 

 

 

Nauka i Kultura - Polska

 

Przeciw degradacji nauki i zagrożeniu wolności debaty

(Nasz Dziennik)

 

Grupa profesorów Uniwersytetu Warszawskiego wystąpiła na forum publicznym "W obronie prawdy" ("Rzeczypospolita" z 8 II 2011). Wyrażamy pełną solidarność z tą oceną sytuacji oraz z troską o przestrzeganie standardów uczciwej i otwartej (na racjonalne argumenty) debaty o najważniejszych sprawach Polski.

Jednym z jaskrawych przejawów lekceważenia tych standardów jest ostatnio sposób forsowania rządowego pakietu ustaw o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o Polskiej Akademii Nauk. Koalicja rządząca, korzystając z arytmetycznej przewagi głosów w parlamencie, pozwala sobie na całkowite zlekceważenie merytorycznych zastrzeżeń wyrażanych przez środowisko akademickie wobec niezwykle ryzykownych rozwiązań tego projektu.


Nauka i szkolnictwo wyższe poddane są, zgodnie z literą tego projektu, dyktatowi biurokratycznie sterowanej komercjalizacji. Zagrożona jest nie tylko ich autonomia, ale także zasadnicza rola w społeczeństwie. Tę rolę przypominają przytoczone w tekście profesorów Uniwersytetu Warszawskiego słowa przysięgi doktorskiej, zobowiązującej do tego, by naukę uprawiać "non sordidi lucri causa, nec ad vanam captandam gloriam, sed quo magis veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat" ("nie dla nagannego zysku, nie dla czczej chwały, ale by silniej przebijała się Prawda i jaśniej błyszczało jej światło, od którego dobro rodzaju ludzkiego zależy").


Kiedy doraźny zysk materialny ma się stać najważniejszym miernikiem oceny pracy akademickiej, a rektor otrzymać ma (w myśl forsowanego przez rząd projektu) prawo do zwolnienia bez zgody ciał kolegialnych uczelni nawet profesorów tytularnych - gdzie jest miejsce dla etosu uczonego?
Owym miejscem, w którym może się on odnaleźć, jest teraz protest. Protest przeciwko decyzjom, które w efekcie prowadzą do dalszej, urzędowo zadekretowanej degradacji statusu nauki w Polsce. Protest przeciw zgodzie na każdą decyzję (i manipulację) władzy bezprecedensowo w całej historii III RP skoncentrowanej w ręku jednego obozu politycznego.

Do tego protestu przyłączamy się i wzywamy.

Prof. dr hab. Edward Opaliński - Instytut Historii PAN, Warszawa, UJK
Prof. dr hab. Andrzej Nowak - Instytut Historii PAN, UJ, Kraków
Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza - Instytut Historii PAN, Warszawa, UKW, Bydgoszcz
Dr hab. Włodzimierz Klonowski - profesor nadzwyczajny Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Roman Michałowski - Instytut Historii PAN, UW, Warszawa
Prof. dr hab. Andrzej Rachuba - Instytut Historii PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Marek Kazimierz Kamiński - Instytut Historii PAN, Warszawa
Dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, profesor nadzwyczajny Instytutu Historii PAN, Warszawa
Dr hab. Tadeusz Trajdos, profesor nadzwyczajny Instytutu Historii PAN, Warszawa
Wojciech Boberski - Instytut Sztuki PAN, Warszawa
Dr hab. Marian Srebrny - profesor nadzwyczajny Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
Dr Grażyna Ruszczyk - Instytut Sztuki PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś - Instytut Parazytologii PAN, Warszawa
Irena Bal - emerytowany pracownik Instytutu Sztuki PAN, Warszawa
Dr hab. Joanna M. Sosnowska - profesor nadzwyczajny Instytutu Sztuki PAN, Warszawa
Dr Jagoda Hernik Spalińska - Instytut Sztuki PAN, Warszawa
Dr hab. Jan Żaryn - profesor nadzwyczajny Instytutu Historii PAN, Warszawa, UKSW
Prof. dr hab. Teresa Włodarczyk - Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
Prof. dr hab. Krystyna Rodkiewicz - Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Dr Bogdan Bujnicki - Centrum Badań Molekularnych PAN, Łódź
Dr hab. Stanisław Czekalski - profesor nadzwyczajny UAM Instytut Historii Sztuki, Toruń
Prof. dr hab. Lucjan Suchanek - Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ, Kraków
Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus - Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ, Kraków
Dr hab. Andrzej Waśko - UJ, prof. WSFP "Ignatianum", Kraków
Dr hab. Anna Waśko - Instytut Historii UJ, Kraków
Dr hab. Rafał Łętocha - profesor nadzwyczajny PWSZ w Oświęcimiu
Dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński - profesor nadzwyczajny Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków
Prof. dr hab. Anna Raźny - UJ, Kraków
Prof. dr hab. Zofia Zielińska - Instytut Historyczny UW, Warszawa
Dr hab. Tadeusz Rutkowski - Instytut Historyczny UW, Warszawa
Dr hab. Alicja Kulecka - Instytut Historyczny UW, Warszawa
Dr hab. Jacek Rzepka - Instytut Historyczny UW, Warszawa
Dr hab. Stefan Ciara - profesor nadzwyczajny Instytutu Historycznego UW, Warszawa
Dr hab. Katarzyna Blachowska - Instytut Historyczny UW, Warszawa
Prof. dr hab. Wiesław Wysocki - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, Warszawa
Dr hab. Jan Żera - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa
Dr hab. Halina Grzmil-Tylutki - profesor nadzwyczajny Instytutu Filologii Romańskiej UJ, Kraków
Dr hab. Katarzyna Dybeł - profesor nadzwyczajny, wicedyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UJ, Kraków
Dr hab. Barbara Marczuk-Szwed - Instytut Filologii Romańskiej UJ, Kraków
Dr hab. Włodzimierz Bernacki - profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków
Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak - Instytut Filologii Polskiej UJ, Kraków, UKSW, Warszawa
Dr hab. Maciej Urbanowski - profesor nadzwyczajny Instytutu Filologii Polskiej UJ, Kraków
Prof. dr hab. Maciej Salamon - Instytut Historii UJ, Kraków
Prof. dr hab. Kazimierz Baran - Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ, Kraków
Prof. dr hab. Krystyna Stamirowska - Instytut Filologii Angielskiej UJ, Kraków
Dr hab. Agnieszka Kurnik - WSFP "Ignatianum", Kraków
Dr Jacek Laberchek - Instytut Historii PAN, Kraków
Dr hab. Dorota Heck - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Roman Dąbrowski - Wydział Polonistyki UJ, Kraków
Dr hab. Marta Leśniakowska - profesor nadzwyczajny Instytutu Sztuki PAN, Warszawa
Dr Michał Myśliński - Instytut Sztuki PAN, Warszawa
Dr hab. Tadeusz Jurkowlaniec - profesor nadzwyczajny Instytutu Sztuki PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Stanisław Szymański - Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
Dr hab. Romuald Szeremietiew - profesor nadzwyczajny KUL, dziekan Zamiejscowego Wydziału Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
Dr Adam Samborski - Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Bogusław Usowicz - Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
Dr hab. inż. Jacek A. Michalski - Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Dr hab. Artur P. Terzyk - profesor UMK Wydział Chemii, Toruń
Dr hab. Anna Wierzbicka - profesor nadzwyczajny Instytutu Sztuki PAN, Warszawa
Krystyna Markucińska - Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Zofia Sokołowska - Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
Prof. dr hab. Stefan Sokołowski - Wydział Chemii UMCS Lublin
Dr Tadeusz Zadrożny - Instytut Sztuki PAN, Warszawa
Dr Wanda Sicińska - Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Krystyna Kamieńska-Trela - Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
Dr hab. Jacek Wójcik - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
Dr hab. Henryk Czachor - profesor nadzwyczajny Instytutu Agrofizyki PAN, Lublin
Dr hab. Miłowit Kuniński - profesor nadzwyczajny, Instytut Filozofii UJ
Prof. dr hab. Lidia Liburska- Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ
Bożena Żak - Instytut Chemii Organicznej PAN
Dr Izabella Galicka - emerytowany pracownik Instytutu Sztuki PAN
Ewa Czykiel - Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
Dr Bartłomiej Sz. Szmoniewski - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków


Popieramy polskie oraz przyjazne Polsce businessy


 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Polonia Semper Fidelis