STRONY STOWARZYSZENIA

Polska Jest Najważniejsza

 

Wersja polska   Polska   English version   Wielka Brytania

 

Wydarzenia/Relacje Materiały organizacyjne Komunikaty/Zaproszenia

 

OŚWIADCZENIA - RAPORTY - STANOWISKA

 

 

LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA
DO PROFESORA ANDRZEJA NOWAKA W SPRAWIE ZGŁOSZENIA JEGO KANDYDATURY NA URZĄD PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Raport "O zagrożeniach wolności słowa w Polsce w latach 2010-2011"

(Tekst Raportu - PDF)

 

Konferencja prasowa po Marszu Niepodległosci 11 Listopada 2011

(materiał video)

 

Oświadczenie Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza z okazji Narodowego Święta Węgier (format PDF)

Oświadczenie - protest przeciwko wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie wytoczonej Antoniemu Macierewiczowi (format PDF)

 

WARTA HONOROWA

 

W HOŁDZIE OFIAROM TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ

 

 

OŚWIADCZENIE

   Święto Wojska Polskiego obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku - wielkiego zwycięstwa, które oddaliło bolszewicką nawałę od Polski i od całej Europy - powinno skłaniać do zadumy nad niedawną historią i nad dzisiejszą kondycją naszego państwa.

  Już po raz czwarty w tym dniu uroczystym, My, uhonorowani orderami i odznaczeniami za zasługi dla Rzeczpospolitej, stajemy na Warcie Honorowej składając hołd delegatom narodu poległym 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Katynia: Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, Jego Małżonce, Generalicji, Oficerom i wszystkim uczestnikom tragicznej misji.

   W tym szczególnym miejscu ponawiamy apel o godne uczczenie Ofiar wielkiej tragedii narodowej pomnikiem na Krakowskim Przedmieściu i podejmujemy zobowiązanie, które pozostawił każdemu Polakowi ś. p. Prezydent Lech Kaczyński:

 

BĘDĘ ROBIŁ WSZYSTKO,

ŻEBY NASZ KRAJ SZEDŁ DROGĄ DEMOKRACJI,

ABY POLSKIE PAŃSTWO BYŁO SILNE,

ABY POTRAFIŁO CHRONIĆ SŁABSZYCH,

ABY TRAKTOWAŁO SWOICH OBYWATELI RÓWNO,

ABY ZWYCIĘŻAŁA UCZCIWOŚĆ, A NIE CYNIZM I DRAŃSTWO.

 

Warszawa, 15 sierpnia 2013 rokuOświadczenie Stowarzyszenia Polska jest Najważniejsza

w obronie red. Cezarego Gmyza

 

W imieniu Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec represji zastosowanych w stosunku do redaktora Cezarego Gmyza i innych członków redakcji dziennika „Rzeczpospolita” za dociekanie i ujawnienie nowych faktów dotyczących tragedii narodowej pod Smoleńskiem. W czasach pełnych koniunkturalizmu i autocenzury postawa pana redaktora jest godna najwyższego szacunku.

To nie redaktor Gmyz przenosi na polski grunt rosyjskie kłamstwa dotyczące przyczyn i okoliczności katastrofy. To elity obecnej władzy oraz wspierające ją media, pomimo mnożących się wątpliwości i kolejnych kompromitacji, uciekają się do haniebnych pomówień i negując ustalenia naukowe rozpowszechniają narrację dostosowaną wyłącznie do oczekiwań prezydenta Federacji Rosyjskiej, iż „polskim kolegom starczy rozumu i woli do przyjęcia wniosków /MAK/ bez jakichkolwiek zbytecznych komentarzy”.

Uważamy, iż rzetelne wyjaśnienie przyczyn tragedii smoleńskiej jest obecnie jednym z najważniejszych i najpilniejszych obowiązków względem Polski niepodległej. Wspieramy moralnie Cezarego Gmyza nie tylko z powodu jednostkowej krzywdy. Wcześniej czy później jej skutki dosięgną każdego z nas. Jeśli ludzie podtrzymujący naszą suwerenność będą za to tępieni, stoczymy się w otchłań narodowego niebytu.

W przededniu Święta Niepodległości warto zapytać, czy Polacy na pewno nie chcą być wspólnotą ludzi broniących fundamentów swojej tożsamości: niezgody na kłamstwo, odwagi i wolności?

Jan Żaryn – prezes SPJN

Wojciech Boberski – wiceprezes SPJN

Andrzej Wroński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPJN

 

Warszawa, 6.11.2012 r.


 

Oświadczenie - protest przeciwko wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie wytoczonej Antoniemu Macierewiczowi

31 lipca 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie Regina Owczarek-Jędrasik, Urszula Wercińska oraz Ewa Zalewska wydał wyrok w sprawie wytoczonej Antoniemu Macierewiczowi przez byłego szefa WSI gen. Marka Dukaczewskiego. Sąd nakazał Antoniemu Macierewiczowi przeproszenie generała oraz zakazał mu dalszego informowania opinii publicznej o współodpowiedzialności Marka Dukaczewskiego za nieprawidłowości o charakterze przestępczym, jakie miały miejsce w WSI.

 

Wyrok Sądu nosi znamiona zemsty politycznej na Antonim Macierewiczu za rozwiązanie Wojskowych Służb Informacyjnych, które były narzędziem rosyjskich wpływów w Polsce. Jednocześnie wyrok ten przekształca polskie sądownictwo w narzędzie cenzury politycznej i jest ciosem dla bezpieczeństwa i praworządności w Polsce poprzez próbę rehabilitacji przestępczych praktyk WSI. Sąd publicznie wziął pod ochronę gen. Dukaczewskiego i innych ludzi WSI szkolonych przez KGB i GRU, stając po stronie grup odpowiedzialnych za patologie wymienione w uzasadnieniu do projektu ustaw o likwidacji WSI, a dowiedzione w Raporcie Komisji Weryfikacyjnej WSI.

 

Wobec wyroku Sądu stwierdzamy, że:

1. WSI powstały i działały w oparciu o kadry przeszkolone przez GRU i KGB, a poprzez swoje działania zagrażały bezpieczeństwu państwa i obywateli;

2. WSI niejednokrotnie łamały prawo, prowadziły nielegalne operacje oraz były używane do walki z opozycją polityczną;

3. Marek Dukaczewski jest współodpowiedzialny za  nieprawidłowości i zaniedbania, do jakich doszło w WSI, z racji pełnionego przez niego nadzoru nad tymi służbami, gdy był ich szefem.

 

[---] podpis

Apelujemy do wszystkich osób, które podzielają to stanowisko, o składanie podpisów pod naszym oświadczeniem.

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na poniższy adres mailowy:

anita.gargas@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko i zajęcie.Stanowisko Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza wobec zamachu na "Głos Polski" w Toronto

 

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

Warszawa, 12.03.2012 r.

spjn.spjn@gmail.com

http://atopolskawlasnie.com/SPJN/index_SPJN.html

Szanowni Państwo,

z wielką troską obserwujemy metodyczne działania zmierzające do eliminacji z dyskursu publicznego źródeł informacji i opinii opartych na prawdzie, samodzielnym myśleniu i na tradycyjnych wartościach, które od stuleci budują i konserwują naszą polską tożsamość.

Po tragedii smoleńskiej nasiliły się próby ich destrukcji i relatywizowania. W imię tzw. „poprawności” w mediach, urzędach, szkołach, a także na ulicach polskich miast rozpoczęła się otwarta walka z chrześcijaństwem, patriotyzmem, z pamięcią, poczuciem smaku, a nawet z rozumem. Wspierany przez główne media układ polityczno-biznesowy wypowiedział wojnę wolnemu słowu, prawu do informacji i obywatelskiej kontroli.

Jednym z najważniejszych celów tej antydemokratycznej ofensywy stało się zniszczenie lub zneutralizowanie przyczółków wolnego słowa i polskiej niepodległości. Należy do nich bez wątpienia tygodnik „Głos Polski”,  wyróżniający się wysokim poziomem merytorycznym, znakomitym doborem autorów i aktualną tematyką odzwierciedlającą najważniejsze problemy polskiego życia. Pragniemy pogratulować Władzom Związku Narodowego Polski w Kanadzie i Redakcji Tygodnika dotychczasowego zaangażowania i konsekwencji w pogłębionym opisie współczesnego świata, a zwłaszcza w demaskowaniu genezy, rzeczywistych intencji oraz manipulacji dominującego dzisiaj w Polsce układu władzy. Jesteście czytani także nad Wisłą.

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy informacje o planach zmiany profilu tygodnika, a nawet o zamiarze jego całkowitej likwidacji. Osoby usiłujące obecnie kneblować „Głos Polski” szkodzą nie tylko środowisku Polonii, lecz również polskiej racji stanu, racji znacznie trwalszej niż doraźne interesy przemijająch rządów, czy poszczególnych ludzi.

Wobec zamachu na dzielny bastion wolnego słowa i polskiej niepodległości stanowczo protestujemy, licząc na to, że naczelne hasło „Bóg-Honor-Ojczyzna”  będzie nadal  wyznaczać drogę Związku Narodowego Polaków w Kanadzie.

 

    W imieniu STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

 

prof. Jan Żaryn  - prezes

Wojciech Boberski  - wiceprezes

Teresa Brykczyńska - sekretarz

Ludwika Borawska-Szymborska  - skarbnik

Teresa Bochwic  - członek prezydium

 

 

OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA WĘGIER

 

Isten, áldd meg a magyart

Jó kedvvel, bőséggel,

Nyújts feléje védő kart,

Ha küzd ellenséggel;

Boże, zbaw Węgrów
I obdarz ich swymi łaskami!
Wspomóż swą pomocą słuszną sprawę
Przeciw której walczą Twoi wrogowie;

W dniu Święta Narodowego Węgier przesyłamy naszym dziejowym bratankom wyrazy sympatii, solidarności i poparcia. W zmianach wprowadzanych przez rząd Pana Premiera Victora Orbana dostrzegamy nie tylko głębokie zatroskanie sytuacją społeczną własnego kraju, lecz także wysiłek odbudowy wartości chrześcijańskich i demokratycznych, które są fundamentem całej Europy.

Doświadczenia historyczne obu naszych narodów pozwalają uznać skierowane przeciwko tym zmianom napomnienia i naciski Unii Europejskiej za naruszanie prawa Węgrów do samostanowienia o swym niepodległym losie.

Dzieląc troskę o moralny i duchowy stan współczesnej Europy członkowie Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza marzą o tym, aby podobne procesy ozdrowieńcze mogły nastąpić także w Polsce. Nadzieją dla nas pozostaje fakt, że biegnące obok siebie od tysiąca lat losy Polski i Węgier splatały się wielokrotnie, z korzyścią dla obu narodów.

Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát

 

W imieniu 

STOWARZYSZENIA

POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

prof. Jan Żaryn  - prezes

Wojciech Boberski  - wiceprezes

Teresa Brykczyńska - sekretarz

Ludwika Borawska-Szymborska  - skarbnik

Teresa Bochwic  - członek prezydium

 

Warszawa, 14.03.2012 r.

 


Oświadczenie z dnia 3 listopada 2011 roku na temat Narodowego Marszu Niepodległości

Zarząd Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza na posiedzeniu w dniu 3 listopada podjął jednomyślnie uchwałę o poparciu dla Narodowego Marszu Niepodległości - manifestacji przywiązania do suwerennego państwa polskiego i tożsamości narodowej.

W sobotę (5.11) internetowa strona Stowarzyszenia Marszu Niepodległości (marszniepodleglosci.pl) została przejęta przez hackerów działających w imieniu lewackiej inicjatywy (11listopada.org) przygotowującej blokadę manifestacji. Witryna podstawiona przez cyberprzestępców, kończy się obecnie groźbą: "Ataki nie ustaną. Faszystowskie gnidy będa tępione".

 

 

Za zgodność:

Wojciech Boberski

 

 

 

Komunikat o powołaniu Federacji Mediów Niezależnych

      3 listopada  2011r. spotkali się w Warszawie przedstawiciele różnych przedsięwzięć medialnych  i  postanowili powołać   Federację  Mediów Niezależnych. W   tym celu zdecydowano  zorganizować  na początku 2012 roku konferencję z udziałem przedstawicieli wszystkich przedsięwzięć medialnych o wymiarze krajowym lub lokalnym chętnych tej inicjatywie. Zasadniczym powodem  powołania  FMN są narastające zagrożenia dla wolności słowa w Polsce oraz coraz trudniejsza sytuacja polskich dziennikarzy, chcących rzetelnie wypełniać  powinności swojego zawodu. Czas  najwyższy, aby  niezależne przedsięwzięcia medialne określiły wspólne cele oraz sposoby działania. Tylko wówczas będą  one w stanie obronić niezależność  polskich mediów przed zakusami władzy politycznej, kapitału czy jakichkolwiek innych organizacji czy grup. Ze szczególnym apelem o udział w FMN organizatorzy zwracają  się do stowarzyszeń dziennikarskich oraz do mediów lokalnych i regionalnych.

      Zakres merytoryczny  obrad założycielskich FMN zostanie określony w trakcie konsultacji ze wszystkimi chętnymi do wzięcia udziału w tej inicjatywie. Wydaje się jednak oczywiste, że w dzisiejszej Polsce najpilniejszym zadaniem jest obrona wolności słowa. Ważnymi zagadnieniami są także: monitorowanie przypadków łamania wolności słowa, likwidacja prawnych i innych ograniczeń dla wolności słowa, zapewnienie wszystkim obywatelom wolności działania na rynku mediów (zniesienie systemu koncesji i innych zezwoleń), odzyskanie przez obywateli mediów publicznych. Istotne także, naszym zdaniem,  będzie powołanie Komisji Etyki, składającej się z ludzi o powszechnym autorytecie,  jako ciała, wyznaczającego standardy etyczne,  obowiązujące w polskich mediach. 

      W celu powołania  FMN zebrani ustanowili sekretariat w składzie: Krzysztof Czabański (koordynator całości), Agnieszka Piwar (KSD), Jacek Karnowski(wPolityce), Jerzy Targalski (grupa „Gazety Polskiej”), Robert Tekieli (Razem.TV).

     Organizatorzy FMN uprzejmie proszą wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Federacji   o  nadsyłanie   zgłoszeń drogą e-mailową    nie później niż do połowy grudnia 2011r.  pod adresem  redakcja@wpolityce.pl  lub bezpośrednio do członków sekretariatu czy innych sygnatariuszy  tego komunikatu.

Komunikat podpisali przedstawiciele następujących przedsięwzięć medialnych:

Portale internetowe: 

niepoprawni.pl, 

niezalezna.pl, 

wPolityce.pl, 

freepl.info,

fronda.pl,

 

Portal telewizyjny: 

Razem.tv,

 

Czasopisma:

„Fronda”,

„Nowe Państwo”,

„Gazeta Polska”,

„Gazeta Polska Codziennie”,

 

Organizacje społeczne:

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, 

Stowarzyszenie Solidarni 2010,

Stowarzyszenie „Polska Jest Najważniejsza”.

                                                                                   

 Warszawa, 4 listopada 2011r.                                                Krzysztof Czabański          

 

 

 


Strony SPJN pod patronatem portalu

 

(Powrót do stron Polonia Semper Fidelis)

 

 

   

© Copyright by Polonia Semper Fidelis