STRONY STOWARZYSZENIA

Polska Jest Najważniejsza

 

Wydarzenia/Relacje Materiały organizacyjne Komunikaty Powrót do strony głównej SPJN

 

KOMUNIKATY - ZAPROSZENIA

 

 

 

Uwaga ! - Aby przejść do relacji z wykładów, które już się odbyły, wystarczy kliknąć na odpowiedni plakat lub skorzystać z ikonek plakatów poniżej. To samo dotyczy prezentowanych tutaj dokumentów.

Wykłady z cyklu " Epokowe Dokonania Polaków"

Program wykładów:     
     
Wykłady z cyklu "My i Państwo"

   

           

 

Wykłady z cyklu "Sylwetki niezwykłe"
   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MY I PAŃSTWO

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza (prosimy nie mylić z partią polityczną o zbliżonej nazwie) prezentuje pierwszy cykl wykładów zorganizowanych w ramach programu edukacji historycznej, która jest jednym z celów statutowych Stowarzyszenia. Wykłady pod wspólnym tytułem „My i Państwo” odbywały się od września 2011 do czerwca 2012 roku w kościele pw. Wszystkich Świętych na placu Grzybowskim.

Decyzja o rozpoczęciu programu edukacji historycznej (równolegle do wykładów prowadzone są warsztaty historyczne dla młodzieży licealnej) została podjęta w związku z planowanym drastycznym ograniczeniem nauczania historii przez MEN. Genezy pogarszania się systemu nauczania należy dopatrywać się już od czasów reformy ministra Handkego. Tym niemniej najgroźniejsze są zmiany, które wprowadziła minister Hall, a kontynuuje minister Szumilas. Nowa podstawa programowa zamyka program historii na I klasie liceum (z wyjątkiem osób, które wybiorą profil humanistyczny). W II i III klasie liceum, które traci zresztą status ogólnokształcącego, w Miejsce historii wejdzie nowy przedmiot „Historia i społeczeństwo”. Uważamy, że przedmiot ten w żaden sposób nie zastąpi klasycznego chronologicznego kanonu nauczania historii. Oderwane i niemające oparcia w ogólnej wiedzy historycznej bloki programowe w nie mogą spełnić koniecznej funkcji edukacyjnej. Brak wiedzy historycznej, zwłaszcza o historii własnego kraju, grozi w niedalekiej przyszłości zanikiem tożsamości narodowej przyszłych pokoleń i szeroko pojętą dehumanizacją.

Protesty przeciwko lansowanej przez MEN reformie przybierają na sile: głodówki inspirowane przez dawnych opozycjonistów, protesty środowiska historyków, coraz liczniejsze publikacje prasowe. Jak dotąd można odnotować przynajmniej jeden sukces – resort zgodził się, żeby w nowej podstawie programowej jeden z bloków przedmiotu „Historia i Społeczeństwo”: Ojczysty Panteon i ojczyste spory, był obowiązkowy. Nie rozwiązuje to jednak szerszego problemu deprecjacji nauczania historii.

Mamy nadzieję, że zamieszczone na niniejszych płytach wykłady, jak również rozpoczynający się pod egidą SPJN we wrześniu II cykl zatytułowany „Sylwetki niezwykłe”, będzie chociaż częściowym wsparciem dla tych wszystkich, którzy pragną poznać historię swojego kraju, wbrew narzucanym trendom i standardom.

 

 

WYKŁADY CYKLU "MY i PAŃSTWO"
NA PŁYTACH CD

 

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza przygotowało na dwóch płytach CD nagrania 11 wykładów cyklu edukacji historycznej "My i Państwo", wygłoszonych od września 2011 do czerwca 2012 roku w dolnej sali kościoła pw. Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim w Warszawie. Płytom towarzyszy broszura prezentująca sylwetki wykładowców.

 

Po 10 września b.r. wydawnictwo będzie kolportowane bezpłatnie jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Mamy nadzieję, że zarejestrowne prelekcje będą wsparciem dla wszystkich, którzy pragną poznawać historię Polski wbrew narzucanym standardom nauczania.

 

Decyzja SPJN o rozpoczęciu alternatywnego programu edukacji historycznej została podjęta w związku z nową podstawą programową wdrażaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W opinii wielu środowisk ta reforma oznacza dalsze obniżenie ogólnego poziomu nauczania, prowadząc do szeroko pojętej dehumanizacji oraz zaniku tożsamości narodowej przyszłych pokoleń Polaków. Szczególnie drastycznie ogranicza ona zakres nauczania historii, a zwłaszcza historii ojczystej. Wiosną 2012 roku w obronie polskiej szkoły i nauczania historii przetoczyły się przez Polskę protesty głodowe inspirowane przez dawnych opozycjonistów. Wspierały je liczne organizacje społeczne (wsród nich SPJN), związki twórcze, a także środowiska akademickie. W dniu 19 maja w Krakowie powstała Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej, której wiceprzewodniczącym został prezes SPJN, prof. Jan Żaryn.

 

Można dotychczas odnotować jeden sukces społecznej presjii - resort łaskawie się zgodził, aby Ojczysty Panteon i ojczyste spory - jeden z bloków nowego, wszystkomieszczącego przedmiotu Historia i Społeczeństwo - był obowiązkowy.

 

 

BROSZURĘ Z PŁYTY CD Z SYLWETKAMI WYKŁADOWCÓW CYKLU "MY I PAŃSTWO"MOŻNA POBRAĆ TUTAJ (FORMAT PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod patronatem Stowarzyszenia zespół kierowany przez Teresę Bochwic, sekretarza SPJN, opracował obszerny "Raport o zagrożeniach wolności słowa w Polsce w latach 2010-2011".

 

Pełny tekst raportu po kliknięciu na okładkę poniżej.

 

Zachęcamy do lektury i podzielenia się uwagami (na adres spjn.spjn@gmail.com).

Konferencja poświęcona prezentacji "Raportu" odbędzie się w najbliższą środę, 5 października, o godz. 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa przy ul. Marszałkowskiej 7.

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

zaprasza

na organizowany w ramach edukacji historycznej

cykl wykładów pod wspólnym tytułem

 MY i PAŃSTWO 

WTORKI, godz. 18:00

kościół Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim

 

 

L.P.

DATA

PROWADZĄCY

TEMAT

1.

6.09.2011

prof. MAREK BARAŃSKI

UKSW

Początki prawa i ustroju polskiego

(Co smok wawelski może powiedzieć

o stosunku do prawa?)

2.

27.09.2011

prof. EDWARD OPALIŃSKI

IH PAN

Państwo to My

(Państwo obywateli szlacheckich)

3.

25.10.2011

prof. JAN DZIĘGIELEWSKI

UKSW

Państwo to My czy fakcje?

(Państwo za Wazów i królów rodaków)

4.

8.11.2011

prof. TOMASZ PANFIL

KUL

Państwo polskie, jego mity i symbole

5.

6.12.2011

prof. ZOFIA ZIELIŃSKA

IH UW

Państwo pozornie własne

(Rzeczpospolita w XVIII wieku)

6.

10.01.2012

prof. ANDRZEJ NOWAK

UJ

Co można zrobić bez państwa

(Polacy w czasach zaborów)

7.

7.02.2012

prof. JANUSZ ODZIEMKOWSKI UKSW

II Rzeczpospolita

8.

6.03.2012

prof. TADEUSZ RUTKOWSKI

IH UW

Państwo stanu wojny

9.

3.04.2012

prof. TADEUSZ WOLSZA

IH PAN

Państwo na Uchodźstwie

10.

8.05.2012

prof. JAN ŻARYN

UKSW

Antypaństwo w kraju

(PRL)

We wrześniu inaugurujemy działalność warsztatów historycznych dla młodzieży licealnej. Będą one prowadzone w kościele Wszystkich Świętych w godzinach popołudnowych ustalanych z uczestnikami. Serdecznie zapraszamy: spjn.spjn@gmail.com

 

 


Strony SPJN pod patronatem portalu

 

(Powrót do stron Polonia Semper Fidelis)

 

 

   

© Copyright by Polonia Semper Fidelis