STRONY STOWARZYSZENIA

Polska Jest Najważniejsza

 

Wersja polska   Polska   English version   Wielka Brytania

 

Wydarzenia/Relacje Materiały organizacyjne Komunikaty/Zaproszenia
Oświadczenia SPJN

 

PODSTAWOWE  INFORMACJE O STOWARZYSZENIU

 

 

Stowarzyszenie POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA, założone w dniu 10 października 2010 roku przez członków Warszawskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, zostało zarejestrowane w dniu 9 grudnia 2010 roku.  Jego źródłem pozostaje spontaniczna i oddolna reakcja ludzi jednoczących się po tragedii z 10 kwietnia, zatroskanych o Polskę i zaniepokojonych kierunkiem oraz stylem uprawiania polityki przez obecne elity władzy.

 

Nasza społeczna inicjatywa otrzymała jako jedyna prawo do nazwy, która została następnie świadomie zawłaszczona i medialnie wyeksploatowana przez grupę byłych polityków Prawa i Sprawiedliwości skupionych wokół pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

 

Celem statutowym Stowarzyszenia jest najszerzej rozumiane kultywowanie postaw patriotycznych, a zwłaszcza działania służące obiektywnemu wyjaśnieniu Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem oraz upamiętnieniu jej Ofiar. Powyższe cele są realizowane poprzez działalność społeczną, edukacyjną i kulturalną, m.in. organizowanie spotkań, debat, konferencji, seminariów i wystaw dotyczących spraw bieżących, a także popularyzujących tradycję historyczną.

 

Stowarzyszenie poparło "Deklarację" ogłoszoną w Jachrance 10 grudnia 2010 roku podczas konferencji "Lech Kaczyński - pamięć i zobowiązanie" i opowiadziało się za projektem powołania federacji skupiającej komitety poparcia oraz społeczne inicjatywy "posmoleńskie". W dniu 8 maja 2011 roku nasz przewodniczący, profesor Jan Żaryn, został członkiem rady programowej Ruchu im. Lecha Kaczyńskiego i jednocześnie objął funkcję koordynatora Ruchu na terenie Warszawy i Mazowsza. Od samego początku członkowie SPJN aktywnie współpracują z Komitetem Budowy Pomnika przy Krakowskim Przedmieściu, uczestniczą w comiesięcznych Marszach Pamięci i innych uroczystościach patriotycznych.

 

Stowarzyszenie było organizatorem rocznicowej debaty „Tragedie Polski w oczach świata: rozbiory – Katyń – Smoleńsk” (krypta kościoła kapucynów w Warszawie, 9/04/ 2011). W czerwcu tego roku zostanie zainaugurowany roczny cykl wykładów p.t. „Państwo i my”, zaś od września warsztaty edukacyjne adresowane do młodzieży.

 

Przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi, podczas których SPJN poprze kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości,  przeprowadzamy szkolenia członków komisji i mężów zaufania. Planujemy aktywny udział w kampanii wyborczej. 

 

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą. Do włączenia się w jego działalność zapraszamy wszystkich, którym bliska jest przyszłość Polski, budowana na prawdzie i fundamentach tożsamości narodowej. Wszystkich, dla których w hierarchii wartości życia publicznego Polska jest najważniejsza.

 

Maskotka Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza - "Powstaniec"

 

 

STOWARZYSZENIE  POLSKA  JEST  NAJWAŻNIEJSZA

 

KRS

0000372863 

dn 09.12.2010 r.  sygnatura WA.XIII NS-REJ.KRS/038473/10/444

Konto bankowe

05 1240 1109 1111 0010 3736 4666  

Pekao S.A. VII Oddz. w Warszawie.

Nazwa rachunku: STOW POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

Składka miesięczna

10 zł >

Nip

5213588818

Regon 

142729917

E-mail

spjn.spjn@gmail.com  

Adres

tymczasowy

Jan i Małgorzata Żarynowie

ul. Giewont 17,  02-829 Warszawa

 


Strony SPJN pod patronatem portalu

 

(Powrót do stron Polonia Semper Fidelis)

 

 

   

© Copyright by Polonia Semper Fidelis