Wersja polska   Polska   English version   Wielka Brytania   Version en Español    

 

Strona Główna

Organizacja

Księga Gości

Akademia Polska

Wiadomości

Poczta

Porady Emigracyjne Polskie Drogi

Ogłoszenia

Drobne

Listy do Redakcji O nas Kontakt z nami

Czat

Ruch obrony życia

Dokumenty i Materiały PSF

Humor i Satyra

Komunikaty PSF

Blog

Z życia Polonia Semper Fidelis

Solidarność

Sprawy polskie na Litwie Warto przeczytać Galerie Tragedia smoleńska
Wieści ze Lwowa Kluby Gazety Polskiej Książki warte przeczytania Zdrowie Dział sportowy
Polonii Semper Fidelis
Wiadomości Przedziwne

NASZA

FILMOTEKA

DOKUMENTU

 

 

Zaprzyjaźnione strony:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin:

 

 

 

 

Stanowisko PSF w sprawie burd ulicznych w Warszawie w dniu Święta Niepodległości 11 Listopada 2011 roku

 

Święto Niepodległości 11 Listopada jest dla wszystkich Polaków jednym z najważniejszych świąt państwowych. Obchodzimy je na pamiątkę odzyskania niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niebytu państwowego pod zaborami. Jest ono symbolem naszej suwerenności i wyzwolenia się spod jarzma obcych.

 

Od 1939 roku przez prawie 60 lat okupacji niemieckiej, a potem sowieckiej obchody dnia 11 Listopada były zakazane, a udział w nich często kończył się szykanami i represjami. Mimo to Polacy nigdy nie tracili nadziei na ponowną suwerenność narodową, oddając nawet w najtrudniejszych czasach hołd wskrzesicielom Rzeczypospolitej.

 

Upadek bloku sowieckiego przywrócił nam możliwość świętowania niepodległości Narodu i Państwa Polskiego. Zdawało się, że będzie to trwały i niezakłócony niczym porządek w odrodzonej Rzeczypospolitej. Niestety, tak się nie stało, czego potwierdzeniem są ostatnie burdy uliczne w Warszawie w dniu 11 Listopada 2011 roku. Są one jednym z owoców antypolskiej, a także antykatolickiej, lewackiej demokracji Unii Europejskiej, która krok po kroku skutecznie unicestwia zarówno patriotyzm, jak i polskie tradycje narodowe. Antynarodowa, masońska propaganda, wspierana przez wrogie Polsce siły państw niegdyś zaborczych, prezentowana w polskojęzycznych mediach od samego początku restytucji Rzeczypoospolitej po tzw. "okrągłym stole" sieje nienawiść do wszystkiego, co polskie, narodowe, katolickie. Wspierana przez obce kulturze polskiej byty państwowe zarówno ideologicznie jak i finansowo, przygotowywała przez ponad 20 lat podłoże do tego, czego doczekaliśmy się w Warszawie w dniu 11 Listopada 2011 roku: do prób uniemożliwienia godnego obchodu Święta Niepodległości w naszym własnym kraju.

 

Nie może dziwić zatem, że najgorszy element rodzimy odwołał się do posiłków z kraju, który był jednym z zaborców, a następnie zapisał się najgorszymi zgłoskami zbrodni ludobójstwa podczas II wojny światowej - z Niemiec. Wszystko to się działo przy absolutnej bierności obecnie rządzących w Polsce, popierasnych przez państwa ościenne, pomimo wyraźnych, otwartych ostrzeżeń i doniesień o planowanym przez niemieckie bojówki ataku na terytorium Państwa Polskiego, by zakłócić (a w dalszej perspektywie czasowej możliwie zniszczyć tradycję obchodów Niepodległości Polski).

 

Polonia Semper Fidelis jak najostrzej potępia działania polskojęzycznych elementów lewacko-antypolskich oraz bojówek niemieckich, które zakłóciły na wzór otwartej agresji przeciwko Państwu Polskiemu obchody Święta Niepodległości. Żądamy od polskich prokuratur i sądów przykładnego ukarania winnych - nie tylko na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń o zakłóceniu porządku publicznego - na podstawie przepisów kodeksu karnego. Żądamy od sprawujących władzę w Polsce o wystąpienie z oficjalnym protestem do władz Niemiec oraz złożenia takowego protestu na forum międzynarodowym, jako że atak na polskie święto narodowe jest pogwałceniem wszelkich konwencji i powinien byc traktowany jako taki.

 

Polonia Semper Fidelis potępia w całej rozciągłości działania antypolskich, polskojezycznych mediów, prowadzących od wielu lat działania, zmierzające do powtórnej anihilacji polskich wartości najwyższych i wspierających takowe działania. Wspieranie obcych kulturze polskiej i polskiej państwowości kierunków - w imię tzw. demokracji - powinno być zakazane ze skutkiem natychmiastowym.

 

Potępiamy również antypolskość obecnie rządzących w Polsce, którzy nie tylko nie uczynili nic, by nie dopuścić bojówek niemieckich (pomimo posiadanych, potwierdzonych danych) w granice Państwa Polskiego, lecz także wspierają  wszelkie ekscesy, obce polskiej kulturze i tradycji narodowej. Są oni w pełni odpowiedzialni za wydarzenia, do których doszło w dniu 11 Listopada 2011 roku, których nie można traktowac inaczej jak otwartą agresję na Polskę.

 

 

Za zgodność:

Stanisław Matejczuk

Koordynator PSF

Popieramy polskie oraz przyjazne Polsce businessy


 

 

 

 

 

 


 

© Copyright by Polonia Semper Fidelis